Mantelzorg

Mantelzorgers zijn zeer betrokken en van onschatbare waarde binnen het Sociaal Domein. Wat motiveert deze mensen en welke ondersteuning van de gemeente hebben ze nodig?

Door in gesprek te gaan met deze groep hopen we dat de gemeente de vrijwilligers de goede ondersteuning kan geven.

Werkvelden voor STA en ASD: