Wijkteams

Door de contacten van STA met de verschillende wijkteams blijven we op de hoogte van hun ervaringen. Zij spreken met heel veel inwoners en kunnen de signalen die zij opvangen doorgeven. STA is erg geïnteresseerd in hoe het gaat met de onafhankelijk cliëntondersteuning.

Iedereen heeft recht op deze ondersteuning, maar weten de cliënten van de wijkteams dat wel? STA onderzoekt dat en de ASD kan daar vervolgens een advies over opstellen.

Werkvelden voor STA en ASD: