Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Deze wet regelt dat inwoners van onze stad, ondanks een beperking, kunnen deelnemen aan de maatschappij. De Wet Maatschappelijke ondersteuning regelt van alles: huishoudelijke hulp, rolstoelen, woningaanpassingen, enz.

Belangrijk is dat gebruikers de weg kunnen vinden naar deze ondersteuning.

Werkvelden voor STA en ASD: