Werk & inkomen

Onder Werk & Inkomen valt onder andere het armoedebeleid. Helaas krijgt een steeds grotere groep inwoners van Amersfoorter hier mee te maken. Via ons netwerk willen we ook met inwoners in contact komen om over dit onderwerp te praten.

Door zo signalen te verzamelen en aan de gemeente te rapporteren en te adviseren hopen we een bijdrage te leveren aan minder armoede.

Werkvelden voor STA en ASD: