Specialistische jeugdhulp

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de jeugdwet.

Deze wet regelt dat jongeren worden begeleid als zij om wat voor reden dan ook niet mee kunnen komen of regelmatig in de problemen komen.

Werkvelden voor STA en ASD: