Passend onderwijs

Wordt er voldoende passend onderwijs aangeboden? Wordt er wel gekeken of mensen de juiste plek gevonden hebben?

Dit zijn onder andere de vragen die wij willen stellen aan de gebruikers.

Werkvelden voor STA en ASD: