Gezonde wijk

Hieronder vallen heel veel verschillende gezondheidsprogramma’s. In 2017 verschijnt het nieuwe Gezondheidsbeleid. Hier heeft STA een bijdrage aan geleverd door met de inwoners te praten die wel en niet meededen aan programma’s, hun ervaringen te verzamelen en te inventariseren wat anders zou kunnen.

ASD heeft op basis van de rapportage van STA een advies geformuleerd. Onze bevindingen zijn meegenomen in het nieuwe Gezondheidsbeleid.

Advies Gezondheidsbeleid

24 februari 2017 - Op verzoek van de gemeente heeft het Signaleringsteam gebruikers van de verschillende gezondheid projecten gesproken. Hun bevindingen zijn verwerkt in de concept beleidsnota waar later de Adviesraad een advies over heeft opgesteld. In de zomer van 2017 moet de gemeenteraad al of niet akkoord gaan met deze beleidsnota.

Rapportage Gezondheidsbeleid

24 juni 2016 - Op verzoek van de gemeente heeft het Signaleringsteam gebruikers van de verschillende gezondheid projecten gesproken. Hun bevindingen zijn verwerkt in de concept beleidsnota waar later de Adviesraad een advies over heeft opgesteld. In de zomer van 2017 moet de gemeenteraad al of niet akkoord gaan met deze beleidsnota.

Werkvelden voor STA en ASD: