Werkvelden

Advies Gezondheidsbeleid

24 februari 2017 - Op verzoek van de gemeente heeft het Signaleringsteam gebruikers van de verschillende gezondheid projecten gesproken. Hun bevindingen zijn verwerkt in de concept beleidsnota waar later de Adviesraad een advies over heeft opgesteld. In de zomer van 2017 moet de gemeenteraad al of niet akkoord gaan met deze beleidsnota.

Werkveld
Gezonde wijk

Rapportage Gezondheidsbeleid

24 juni 2016 - Op verzoek van de gemeente heeft het Signaleringsteam gebruikers van de verschillende gezondheid projecten gesproken. Hun bevindingen zijn verwerkt in de concept beleidsnota waar later de Adviesraad een advies over heeft opgesteld. In de zomer van 2017 moet de gemeenteraad al of niet akkoord gaan met deze beleidsnota.

Werkveld
Gezonde wijk

Werkvelden voor STA en ASD: