Wie zijn we?

De teamleden van STA zijn betrokken Amersfoorters, die een netwerk hebben binnen het Sociaal Domein. Ze zijn deskundig door werkervaring, als gebruiker of als mantelzorger. Iets voor jou?

Door hun betrokkenheid hebben ze een groot netwerk, dat ze kunnen aanspreken op zoek naar signalen uit de stad.

Ties ter Horst

Als vader van een dochter met meervoudige beperkingen ben ik in aanraking gekomen met zaken zoals PGB, dagbesteding, rolstoel, enz. Ik wil me inzetten voor alle mensen die de regels niet zo goed kennen.

Gerry Rispens

Graag wil ik mijn jarenlange ervaring in de zorg inzetten om vanuit een vernieuwd perspectief en beleid van de gemeente Amersfoort mee te denken en/of bepaalde zaken te signaleren.

Marian Aalberts

Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit(sverbetering) van het beleid van de gemeente Amersfoort. Ik vind het leuk om mijn kennis en ervaring op deze manier in te zetten voor mijn stad!

Hennie Baars

Na het afsluiten van mijn werkzame leven voel ik mij geroepen om iets te betekenen voor inwoners van onze stad. Gezien mijn achtergrond ben ik met name erg betrokken met mensen die minder in staat zijn voor zichzelf op te komen in onze samenleving.

Werkvelden voor STA en ASD: