Wat signaleren we?

Het Signaleringteam wil signalen uit de stad oppikken en rapporteren aan de gemeente en ASD. Dit zijn meestal signalen die STA gaat zoeken nadat ze een vraag van een beleidsambtenaar of de ASD hebben gekregen. Ook kan STA op eigen initiatief de stad in gaan.

Het gaat om actief ophalen van ervaringen van gebruikers van bijv. de regiotaxi of een bezoek aan en wijkteam. Weten de gebruikers wel dat ze recht hebben op cliƫntondersteuning, enz.

Recente rapportages

Rapportage Gezondheidsbeleid

24 juni 2016 - Op verzoek van de gemeente heeft het Signaleringsteam gebruikers van de verschillende gezondheid projecten gesproken. Hun bevindingen zijn verwerkt in de concept beleidsnota waar later de Adviesraad een advies over heeft opgesteld. In de zomer van 2017 moet de gemeenteraad al of niet akkoord gaan met deze beleidsnota.

Werkveld:
Gezonde wijk

Werkvelden voor STA en ASD: