Wat doen we?

Door in gesprek te gaan met de gebruikers is STA de ogen en oren van de gemeente in de stad voor signalen op het terrein van het Sociaal Domein. Als de gemeente nieuw beleid ontwikkelt of bestaand beleid wil evalueren, dan gaat STA in gesprek met de gebruikers om van hen te horen wat ze van het beleid vinden.

STA rapporteert aan de gemeente wat zij signaleren. Vervolgens gebruikt de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) de signalen voor het onderbouwen van hun advisering.

Het kan ook zijn dat STA op verzoek van ASD op zoek gaat naar signalen. Of STA kan aan de hand van signalen, die ze uit de stad krijgen, ongevraagd op onderzoek gaan. Op basis van deze signalen kan ASD een advies uitbrengen aan de gemeenten.

STA heeft op dit moment trajecten m.b.t.:

  • WMO-hulpmiddelen
  • Doelgroepenvervoer
  • Onafhankelijke cliĆ«ntondersteuning (op eigen initiatief)

Werkvelden voor STA en ASD: