Wie zijn we?

De leden van ASD zijn betrokken inwoners van Amersfoort met een hart voor de stad. De leden van de adviesraad hebben veel expertise en affiniteit met het Sociaal Domein. Iets voor jou?

De leden hebben geen specifieke achterban, maar zijn netwerkers en fungeren als aandachtsfunctionaris voor één of meerdere beleidsterreinen.

Ina Vijzelman (voorzitter)

Graag wil ik mij in de ASD inzetten voor het bereikbaar
en beschikbaar houden van passende zorg en ondersteuning
voor de inwoners van Amersfoort. Het inzetten van de
juiste zorg moet het resultaat zijn van een dialoog
tussen de professional en de zorgvrager,
afgestemd met en op zijn/haar leven
met aandacht voor wat hierin van waarde is.

Bram van den Berg

Ik zit in de ASD omdat ik het belangrijk vind dat iedereen in Amersfoort mee kan doen en niemand wordt achtergelaten. Om dit te bereiken probeer ik de stem van de burger in de gemeente te laten horen

Loek Lablans

Ik ben Loek Lablans en geboren en getogen in Amersfoort. In 1970 voor het eerst in aanraking gekomen met werken in de zorg. Na het behalen van mijn opleiding van verpleegkundige, ben ik werkzaam geweest in de verschillende werkvelden van de zorg. Tot aan het einde van mijn actieve loopbaan ben ik betrokken geweest bij de zorg. Nu wil ik mijn ervaring en kennis inzetten voor de Adviesraad en hoop dat op een constructieve wijze met de gemeente te kunnen invullen.

Jolien Klaarenbeek

Mijn hele werkzame leven heb ik gewerkt op terreinen die vallen binnen het sociaal domein, zowel in organisaties als bij de lokale overheid.
Nu ik met pensioen ben draag ik graag vanuit mijn kennis en (werk)ervaring, in het samenspel tussen overheid en inwoners van Amersfoort, een steentje bij aan de verdere ontwikkelingen in dit domein.

Werkvelden voor STA en ASD: