Wie zijn we?

De leden van ASD zijn betrokken inwoners van Amersfoort met een hart voor de stad. De leden van de adviesraad hebben veel expertise en affiniteit met het Sociaal Domein. Iets voor jou?

De leden hebben geen specifieke achterban, maar zijn netwerkers en fungeren als aandachtsfunctionaris voor één of meerdere beleidsterreinen.

Kees Paap

Met mijn kennis en ervaring een bijdrage leveren aan de beleidsontwikkeling van Amersfoort vanuit het perspectief van de inwoner.

Rosemarie Boesten

Door mijn jarenlange ervaring en expertise op het gebied van informele zorg, denk ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren binnen de adviesraad zodat de inwoners daarmee een stem krijgen.

Heleen Jacobs - van Muijen

Ik wil dat er een verbinding is tussen beleid en praktijk en dat de gemeente door deze verbinding dicht bij haar inwoners staat.

Annemiek Goris

Ik zet me in om de voorzieningen in Amersfoort goed te laten aansluiten op huidige en toekomstige behoeften van inwoners. Daarvoor vind ik het heel belangrijk om met STA en burgerinitiatieven op te trekken.

Willemien Mullender

Ik wil in een stad wonen waarin iedereen mee kan doen. Daar zet ik me voor in.

Judith Hallie

Werkvelden voor STA en ASD: