Wat doen we?

Het doel van ASD is het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening in het Sociaal Domein door te adviseren op de beleidsvorming. Haar taak is gevraagd en ongevraagd het College van B&W te adviseren met aandacht voor specifieke onderwerpen.

De adviezen komen tot stand door het beleid te monitoren aan de hand van burgerperspectief en de maatschappelijke impact. ASD vraagt regelmatig aan STA om te signaleren wat de gebruikers ervaren.

ASD heeft op dit moment trajecten m.b.t.:

  • WMO-hulpmiddelen
  • Beleidskader Opvang & Ondersteuning

Werkvelden voor STA en ASD: