Wat adviseren we?

ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over onder andere mantelzorg, armoedebeleid, gezondheidsbeleid. Dit doet ASD door jaarlijkse speerpunten vast te stellen.

Deze speerpunten worden onder meer bepaald op basis van bevindingen van STA.

Recente adviezen

Advies Gezondheidsbeleid

24 februari 2017 - Op verzoek van de gemeente heeft het Signaleringsteam gebruikers van de verschillende gezondheid projecten gesproken. Hun bevindingen zijn verwerkt in de concept beleidsnota waar later de Adviesraad een advies over heeft opgesteld. In de zomer van 2017 moet de gemeenteraad al of niet akkoord gaan met deze beleidsnota.

Werkveld:
Gezonde wijk

Werkvelden voor STA en ASD: