Wat adviseren we?

ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over onder andere mantelzorg, armoedebeleid, gezondheidsbeleid. Dit doet ASD door jaarlijkse speerpunten vast te stellen.

Deze speerpunten worden onder meer bepaald op basis van bevindingen van STA.

Recente adviezen

Werkvelden voor STA en ASD: