Het Signaleringsteam Amersfoort (STA) en de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gaan op in de Denktank Inclusieve Stad.
Voor meer informatie, kijk op www.amersfoort.nl/denktank